دوشنبه 7 بهمن 1398
برد اعلانات
آدرس دانشکده سما : قائمشهر ، جاده کیاکلا ، کلاگرمحله ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده سما    ||    تلفکس : 2256382-0123
آدرس معاونت سما : قائمشهر ، میدان امام (ره) ، طبقه فوقانی بانک ملی     ||    12الی 2256211-0123   ||    فکس : 2211653